Kosztorysy

Wykonujemy kosztorysy pod postępowanie przetargowe oraz wyceniamy planowane inwestycje remontowe i budowlane.

Planując inwestycję warto wesprzeć się profesjonalnym kosztorysem w celu uzyskania wartości danej roboty określającej opłacalność jej realizacji. Kosztorys towarzyszy procesowi inwestycyjnemu w różnych jego fazach. Niejednokrotnie jest on podstawą zawarcia umowy, przygotowania harmonogramu robót, zaplanowania realizacji robót, wyliczenia wartości inwestycji, pozwala określić wydatki poniesione na technologię robót, ustala zużycie nakładów RMS (robocizny, materiałów i sprzętu) w oparciu o katalogi lub analizę indywidualną, na koniec jest podstawą rozliczenia zakończenia inwestycji.